با انتشار گزارش سالانه مشخص شد؛ رشد ادامه‌دار درآمد هوآوی در سال 2020