100 اپلیکیشن هماهنگ با HMS

100 اپلیکیشن هماهنگ با HMS

هوآوی در بعد جهانی تمرکز خود را بر روی گسترش سرویس موبایل HMS و ارائه یکی از سه مارکت بزرگ اپلیکیشن دنیا یعنی App Gallery قرار داده است. اما در حوزه‌های کشوری و محلی نیز تلاش‌های بسیاری انجام شده تا هماهنگی زیست‌بوم هوآوی با تولیدکنندگان اپلیکیشن در کشورهای مختلف افزایش یابد. در کشور ما نیز مذاکرات و کمک‌های گسترده‌ای به بسیاری از این شرکت‌ها صورت گرفته است تا اپلیکیشن‌های ساخته‌شده در داخل نیز بهترین عملکرد را در سرویس موبایل هوآوی داشته باشند. در ادامه با 100 اپلیکیشن هماهنگ با HMS آشنا شوید.

اما اگر بخواهیم در مورد فعالیت‌های هوآوی در این توضیح دهیم باید گفت که در نیمه دوم سال 2019 فعالیتهای جدی برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین اپلیکیشن‌ها و HMS در ایران آغاز شده است. در شروع فعالیتها، با صرف زمانی حدود 2 ماه و یک کار تیمی گسترده کلیه اپلیکیشن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند که در این پروسه حدود 2000 اپلیکیشن  تک به تک مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آمار بدست آمده از این تحقیق، حدودا تعدادی نزدیک به 20 درصد از این اپلیکیشن‌ها بیش از 80 درصد از کلیه استفاده کاربران را به خود اختصاص داده‌اند. لذا تمرکز فعالیتهای داخلی بر روی این 228 اپلیکیشن قرار گرفت .

همکاری با توسعه دهندگان این محصولات چه در داخل و هم در خارج آغاز شد تا نسخه هایی محصوص HMS توسط آنها ارائه شود. نتیجه این فعالیتها رسیدن به آماری بسیار قابل قبول در شرایط کنونی است که عملا مشکلات عدم هماهنگی با HMS ‌را به حداقل کاهش داده است که چیزی حدود 2 درصد بوده و مقدار بسیار ناچیزی است.

با عضویت در خبرنامه هوآوی به روز بمانید!